English

شرکت ستاره مواد سرا

pvc-واتر استاپ-واتر استاپ- pvc-waterstop- pvc waterstop-افزودنیهای بتن-واترپرف-ضد یخ-روان کننده بتن-

واتر استاپ

واتراستاپ p.v.c باهدف آب بندی درزهای اجرایی وانبساطی بااشگال مختلف مطابق با استانداردهای ASTMوCRD-واتراستاپ P.V.Cدر دونوع (A)وحفره دار(O)تولید می گردد.کهنوع تخت برای درزهای اجرایی وقطع بتن ونوع حفره دار برای درزهای استنباطی وژوئن ها مورد استفاده قرارمی گیرد. معمولا عرض واتر استاپ با ضخامت مقطع نصب می بایست برابرباشد وبسته به ارتفاع وحجم سیال وفشار وارده به مقاطع نصب واتر استاپ ،شکل آنها مشخص خواهد شد که جهت ارتفاع های کم واتراستاپ باضخامت کم وبرای ارتفاع های زیاد وفشار بالای بتن از واتر استاپ ضخیم ودمبلی استفاده می گردد. مشخصات فیزیکی وشیمیایی: نوعPVCنرم رنگ آبی وزرد مقاومت کششی:18/6mpa.N/mm درصد ازدیاد طولی در جهت طولی :420% درصد ازدیاد طولی در جهت عرضی:360% دمای ذوب جوش کاری :340درجه سانتی گراد سختیAshore70: نقطه انجماد:35-
بازدید : 2482
واتر استاپ
سایر محصولات ستاره مواد سرا
^
ستاره مواد سرا
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)